Tagasi üles

Ühiskondlike hoonete projekteerimine


Mis ilmestab ühiskondlike hoonete projekteerimist arhitektuuribüroos KORRUS? Nagu väiksemate objektide puhul, võtame ka siin arvesse ümbritsevat keskkonda, detailplaneeringu või arhitektuursete projekteerimistingimuste kohast hoonestusõigust ja tellija lähteülesannet.

Lähteülesanne, osapooled ja keskkond

Lisaks tellija lähteülesandele tuleb projekteerimisel arvestada ka hoone kasutajate võimalikke vajadusi, piirinaabrite seisukohti ja ümbritsevat taristut. Seda tüüpi hoonete arhitektuurne lahendus sõltub suuresti nende funktsioonist ja kasutajatest, mistõttu on lõpplahedus ja ümbruskonnaga suhestumine üsna mitmekesine.

Ühiskondlike hoonete puhul on linnaehituslikult seisukohast äärmiselt oluline õige asukoht ja arhitekti oskus siduda seda olemasoleva keskkonnaga. Arhitekti roll on muuhulgas vormida ja luua teos, mis on konkreetsesse kohta ja aega sobiv ning täidab loomulikult oma eesmärki.

Õige asukoht ja sidusus olemasoleva keskkonnaga on äärmiselt oluline.

Tervikpildi nägemine ja kogemused

Nii nagu ka muude ehitiste projekteerimisel, on ühiskondlike hoonete puhul oluline kinni pidada ehituse eelarvest, pakkudes samal ajal lahendusi ja materjale, mis vastavad normidele ja nõuetele. Oluline on pöörata tähelepanu hoone energiatõhususele, et vältida hoone kasutamisel põhjendamatult suuri kulutusi. Ühiskondlike hoonete projekteerimisel tulevad kasuks arhitekti varasemad kogemused, paindlikkus ja oskus suhelda tellijaga, sest ehitiste funktsioonid ja lõpptarbijad on üldjuhul väga erinevad.

Tutvuge meie valminud projektidega ja võtke meiega ühendust.

ÜHISKONDLIKE HOONETE PROJEKTID

Arhitektuuribüroo KORRUS arhitektid on projekteerinud mitmeid ühiskondlikke hooneid.

Astu trepist alla kontaktidesse