Tagasi üles

Ärihoonete projekteerimine


Sarnaselt elumajadele ja ühiskondlikele hoonetele lähtub ärihoonete projekteerimine arhitektuuribüroos KORRUS ümbritsevast keskkonnast, detailplaneeringu või arhitektuursete projekteerimistingimuste kohasest hoonestusõigusest ja tellija lähteülesandest.

Vajaduste ja keskkonna sümbioos

Tellija lähteülesandega arvestades tuleb silmas pidada ka hoone potentsiaalsete kasutajate vajadusi ja nõudmisi, piirinaabrite seisukohti ja ümbrust. Ärihoonete funktsioonid ja lõpptarbijad on tihtipeale väga mitmekesised, mistõttu on oluline linnaehituslikult seisukohast õige asukoht ja arhitekti oskus siduda seda olemasoleva keskkonnaga. Arhitekt peab suutma ette näha lõpptarbija vajadusi ja tellija püstitatud ülesannet ning looma kõigile osapooltele sobiliku lahenduse, mis mõistagi peab olema ümbruskonnaga sümbioosis.

Fookuseks on taristu

Mille poolest on erilised arhitektuuribüroo KORRUS arhitektide loodud ärihooned? Üldjuhul kasutab ärihooneid eluhoonetega võrreldes rohkem inimesi, mistõttu tuleb tähelepanu pöörata hoone kasutajasõbralikkusele alates hoonevälisest transpordist, liikumisteedest hoone sees ja paljudest muudest teguritest sisekliimani välja

Hea väli- ja sisekliimaga hoone, milles on mõnus viibida.

Rohke kasutajaskonnaga hoonete ja suuremate ehitusmahtude korral on oluline projekteerimise faasis läbi mõelda energiatõhusus ja vastavus tuleohutusnõuetele, sest see avaldab otsest mõju ehituse lõppmaksumusele. Arhitekti roll on luua hoone, milles on hea viibida ja mis on üldsusele kutsuv. Tutvuge meie valminud projektidega ja võtke meiega ühendust.

ÄRIHOONETE PROJEKTID

Arhitektuuribüroo KORRUS arhitektid on projekteerinud mitmeid ärihooneid.

Astu trepist alla kontaktidesse