Tagasi üles

Korterelamute projekteerimine


Korterelamute projekteerimine arhitektuuribüroos KORRUS lähtub ümbritsevast keskkonnast, detailplaneeringu või arhitektuursete projekteerimistingimuste kohasest hoonestusõigusest ja tellija lähteülesandest. Projekteerimisel tuleb arvesse võtta nii tellija lähteülesannet kui ka potentsiaalsete elanike ja piirinaabrite huve ning ümbritsevat keskkonda. See tähendab, et lõpptulemus peab lisaks tellija lähteülesandele arvestama suurel määral linnaehituslikku sobivust konkreetsesse asukohta.

Arhitekt visualiseerib terviklikpilti nähes

Arhitektil peavad olema tervikpildi nägemise kogemused, mille hulka kuulub ehituse eelarve, energiatõhusus ja selle vastavus kõikide kehtivate normidega, sh isolatsiooninõuded nii ehitise enda kui ka naaberkinnistutel paiknevate hoonete suhtes. Lõpptulemus peab suhestuma olemasoleva keskkonnaga ja andma sellele lisaväärtust.

Nõudlus korterelamute järele on olnud suurlinnades viimase kümnendi jooksul ülemaailmselt väga suur. Näiteks Eesti suurimas linnas Tallinnas kasvab elanike arv igal aastal keskmiselt 5000 elaniku võrra.

Nõudluse kasv süvendab vajadust luua paremat elukeskkonda
ja tulevikku toetavaid kestvaid lahendusi.

Korterelamute tellijateks on peaasjalikult investorid ja arendajad, kellel on suuremad kogemused ehitussektoris ja elamuarenduses. Meie arhitektide oskusteave, suutlikkus kavandada püsivaid elukeskkondi ja edukad koostööprojektid on aidanud püstitada tõelisi väärtuskandjaid, mis on kestvad ja ajatud. Tutvuge meie valminud projektidega ja võtke meiega ühendust.

Korterelamute projektid

Arhitektuuribüroo KORRUS arhitektid on projekteerinud mitmeid korterelamuid.

Astu trepist alla kontaktidesse