Tagasi üles

Arhitektuurne ja ehituslik projekteerimine


Arhitektuurse projekteerimise eesmärk on välja töötada mahuline terviklahendus, ühendades tehnilised, kunstilised ja ökonoomilised lahendused. Nii nagu iga teise protsessi puhul, on ka arhitektuursel projekteerimisel esmatähtis eesmärgi ehk lähteülesande püstitus, millele järgneb konkreetne tegevuskava.

  • Esimeses faasis koostatakse vastavalt läbitöötatud lähteülesandele arhitektuurne eskiis, mille alusel on tellijal võimalik saada ülevaade, kuidas hakkab ruum ja tema ümbritsev keskkond tööle. See tähendab, et välja on töötatud hoone maht, ruumide plaanilahendus ja fassaadide materjalikäsitlus.
  • Teises faasis koostatakse arhitektuurne eelprojekt, mis käsitleb konstruktsioonide ja viimistlusmaterjalide täpsemaid lahendusi ja osaliselt ka insenertehnilisi põhimõtteid. Arhitektuurse eelprojekti alusel on võimalik taotleda ehitusluba.
  • Kolmandas faasis koostatakse arhitektuurne põhiprojekt, mis koosneb insenertehnilisest, konstruktsioonide ja sisekujunduse projektist. Meie koostatud arhitektuurse põhiprojekti alusel on üldjuhul võimalik ehitada ja võtta ehituspakkumusi (algatada ehitushange).
  • Neljandas faasis koostatakse arhitektuurne tööprojekt, mille käigus täpsustatakse arhitektuurset põhiprojekti detailideni ja määratakse kindlaks objekti rajamiseks konkreetsed tooted ning seadmed. Arhitektuurne tööprojekt on ehitamise alus.

Oleme koostanud ehitusprojekte erinevates staadiumites, osalenud edukalt konkurssidel ja linnaehituslike visioonide loomisel. Meie projekteeritud objektid on varieerunud nii suuruse kui ka funktsiooni poolest. Meil on kogemusi eramu projekteerimisest suuremate ärihoonete ja kõrghooneteni.

Teeme meelsasti koostööd keerukamate ja põnevate lahenduste väljatöötamisel. Lemmikobjektideks on väljakutseid esitavad ja meie oskusi ning kogemusi proovile panevad tellimused, mis soodustavad ka loomingulist lähenemist.

Sirvi teenuseid:

Projektid

Arhitektuuribüroo KORRUS arhitektid on projekteerinud mitmeid eramuid, paaris- ja ridaelamuid, ühiskondlikke ja ärihooneid.

Astu trepist alla kontaktidesse